PRIVACY POLICY

Privacyverklaring Digitek Computer Products B.V.

Algemeen

Dit is de privacyverklaring van Digitek Computer Products B.V. (hierna: “Digitek”, “wij” of “ons”).

Door gebruik te maken van onze diensten of onze website (www.digitekbv.com) te bezoeken, verkrijgen wij informatie over u. Wij hebben deze privacy- en cookieverklaring opgesteld om u duidelijk te maken dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens

Bij het registreren van uw bedrijf via onze website of website, word u gevraagd om een formulier in te vullen. De opgevraagde informatie betreffen de bedrijfs- en contactgegevens van uw bedrijf. Ook kunt u middels het formulier aangegeven dat u op de hoogte wilt worden gehouden van aanbiedingen en acties en kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Alle informatie die u invult op het formulier, zal rechtstreeks worden geïmporteerd in ons ERP-systeem (Enterprise Resource Planning). Voordat uw klantaccount is aangemaakt, zullen wij de door u verstrekte gegevens controleren zodat alles soepel verloopt wanneer u een bestelling bij ons plaatst. Wij controleren uw gegevens op verschillende manieren. Wij checken bijvoorbeeld de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het btw-nummer.

Door gebruik te maken van onze diensten en/of onze website, verwerken wij de hierna vermelde persoonsgegevens. U lees hier ook voor welke doeleinden wij de desbetreffende persoonsgegevens verwerken:

 • Algemene informatie, zoals naam en adres: deze gegevens hebben wij nodig voor het verwerken van uw order, de facturering en het bezorgen van uw bestelling;
 • E-mailadres: deze gebruiken wij voor het verzenden van offertes, orderbevestigingen, factureren et cetera. Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief en/of u ons toestemming heeft gegeven voor het opsturen van aanbiedingen en acties, gebruiken wij uw e-mails ook daarvoor. Als u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich altijd uitschrijven;
 • Blader- en klikgedrag op onze website: tijdens uw bezoek aan onze website of webshop, zal uw blader- en klikgedrag worden opgeslagen. Het systeem onthoudt welke pagina’s u heeft bezocht, hoeveel pagina’s u heeft bezocht, hoe u naar deze pagina’s bent genavigeerd en welke artikelen u heeft bekeken en/of besteld. Deze gegevens worden niet persoonlijk gecontroleerd en uitsluitend gebruikt om (de gebruiksvriendelijkheid van) onze website en webshop te verbeteren.

Bewaartermijn

Wij gebruiken deze gegevens om de overeenkomst die wij met u aangaan, uit te kunnen voeren en om de relaties die hieruit voortvloeien te onderhouden.
Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken.
Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van uw zakelijke en persoonsgegevens;
 • De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd;
 • Onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd;
 • Jouw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Wanneer u een offerte opvraagt of een bestelling plaatst, worden uw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. Je herkent de beveiligde verbinding aan het slotje in de browserbalk bovenaan je scherm. Wij bieden u maximale beveiliging om fraude of diefstal van uw gegevens te voorkomen. Het slotje in de browserbalk zal getoond worden in alle recente versies van Internet Explorer, Google Chrome, Firefox en Safari. Als u klikt op het slotje, krijgt u informatie over de beveiligde verbinding en het door Digitek gebruikte beveiligingscertificaat.

Derde partijen

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden. Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken voor de privacyverklaring omschreven doeleinden. In het geval van niet-betaling van facturen, kan het voorkomen dat wij uw gegevens delen met derden ter incassering van de vordering (bijvoorbeeld een incassobureau).

Digitek deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • u hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Uw rechten

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij;
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Wanneer u gebruik wenst te maken van één van deze rechten, kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan binnen de eerste maand op de hoogte stellen. Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, dan kunt u dat kenbaar maken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Klachten en vragen

Als u vragen heeft, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met u. Als u echter vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen.

Contactgegevens

Digitek Computer Products B.V.

Adres:
Europalaan 21
6199 AB  Maastricht-Airport

E-mailadres: sales@digitekbv.com
Telefoon:       +31 (0)43 326 3775

KvK nummer: 34151332

Wijziging privacyverklaring

Digitek heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 30 december 2022.

Onze privacyverklaring is ook beschikbaar in het Engels.

This post is also available in: Engels